Anvendelse af testmaterialerne udviklet af Björn Adler.


På de følgende sider kan du læse en kort beskrivelse af materialer udviklet af Björn Adler. Du er velkommen til at kontakte mig på mobil 22 37 33 90, hvis du har spørgsmål til anvendelse og formål med de enkelte testmaterialer.


Materialerne kan bestilles via mail, mobil eller ved at benytte fomularen, du finder under prislisten.


De forskellige testmaterialer tænkes anvendt enten som led i en screening på klasseniveau, hvor alle klassens elever screenes eller som en individuel kortlægning af enkeltelevers udfordringer med matematiske tænkning og arbejde.

 

Talserier, Evnen til Hurtigt at afgøre Mængder samt Færdighedstest kan anvendes på klasseniveau.


Gennem at teste på klasseniveau med standardiserede materialer får underviseren et indblik i klassens samlede niveau.


I tilknytning til en samlet oversigt over klassens niveau giver materialerne mulighed for at foretage en vurdering af, hvilke elever der bør tilbydes en individuel kortlægning med Matematikscreening I, II eller III. Matematikscreening I, II eller III bør kun anvendes til individuel udredning af elevers matematiske færdigheder/vanskeligheder.


Adlers Matematikscreening III anbefales af STUK som dokumentation i forhold til ansøgning om SPS-støtte rettet mod elever med dyskalkuli/talblindhed. Som yderligere dokumentation for funktionsnedsættelsen kan det anbefales at anvende Evnen til Hurtigt at Afgøre mængderSom udgangspunkt bør testning fortages ved begyndelsen af et skoleår.