Kognitivt Centrum Danmark


Mennesker med matematikvanskeligheder er ofte misforståede - og har derfor brug for kvalificeret hjælp og vejledning. .


Kognitivt Centrum Danmark, der drives af Henrik Skovhus har mere end 20 års praktisk og teoretisk erfaring med arbejdet med personer med massive matematikvanskeligheder.


Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Aalborg Seminarium 1980, og har senere i videreuddannet mig til talepædagog i 2000 med efterfølgende overbygning som neuropædagog hos Brain Tree Training i London 2001 -2003.


Som talepædagog har jeg arbejdet på Taleinstituttet i Aalborg fra 2000 - 2013. Jeg arbejdede her dels på Hjerneskadecentret dels i Læseafdelingen På Hjerneskadecentret bestod mit arbejde i undervisning af personer med erhvervet hjerneskade, mens jeg i Læseafdelingen havde ansvaret for udredning og undervisning af unge og voksne med massive matematikvanskeligheder.


Fra 2013 – 2019 var jeg tilknyttet Nordjysk Læse Og Matematik Center, der var et regionalt rådgivningscenter rettet mod personer med massive læse- og matematikvanskeligheder. I den sammenhæng har jeg udviklet og gennemført kurser og eftervidereuddannelse for såvel gymnasielærere som folkeskolelærere. Samtidigt har jeg deltaget i udvikling af undervisningstilbud rettet mod "talblinde".


Vanskeligheder med matematisk tænkning og arbejde er som oftest en sammensat og kompleks problemstilling, hvor det kan være meget vanskeligt entydigt at afgøre de bagvedliggende årsager til vanskelighederne. En grundig udredning og beskrivelse af baggrund og årsager til vanskelighederne er første skridt mod kvalificeret og målrettet hjælp til at forstå baggrund og årsag til matematikvanskeligheder.


Kognitivt Centrum Danmark har siden 2007 samarbejdet med neuropsykolog Björn Adler, Sverige omkring bearbejdelse og udgivelse af test og screeningsmaterialer rettet mod personer med massive matematikvanskeligheder. Undersøgelsesmaterialerne søger gennem en neuropsykologisk inspireret tilgang at beskrive de bagvedliggende årsager til de oplevede vanskeligheder.


Kognitivt Centrum Danmark tilbyder målrettede kurser om matematik og matematikvanskeligheder til uddannelsesinstitutioner samt hjælp til udredning og undervisning af personer med massive matematikvanskeligheder

 

På de følgende sider kan du læse om Björn Adlers testmaterialer samt kurser rettet mod såvel uddannelsesinstitutioner som enkeltpersoner.