Adler Talserier


Adler Talserier i Matematik er udviklet med henblik på at gøre det lettere at differentiere mellem forskellige årsager til at elever har vanskeligheder med matematik.Testen er normeret således, at den kan anvendes på elever fra 4 klasse til gymnasiet/voksne.Testen formål er at identificere evnen til at se mønstre i talrækker. Dette stiller krav til logisk-induktiv tænkning samt evne til at kunne arbejde sig frem eller tilbage langs tallinjen.Testen er normeret på baggrund af undersøgelse af 5800 svenske elever.Til materialet hører:

Manual med normer og pædagogiske anbefalinger, testark,  klasselister, 2 rettenøgler.