Adler Færdighedstest


Adler Færdighedstest findes i fem forskellige versioner beregnet til alle skoleformer fra folkeskole til ungdomsuddannelser.Færdighedstesten måler hurtigt de grundlæggende færdigheder i matematik.

Det tager kun 5 minutter at gennemføre færdighedstesten, der består af  50 enkle regneopgaver (aritmetik).Testen er et vigtigt supplement til traditionelle færdighedstest. Testresultaterne kan danne grundlag for planlægning af færdighedstræning i matematik – både på klasse- og elevniveau. Herudover kan testresultaterne med fordel benyttes til differentiering af hjælpeforanstaltninger ved forskellige former for matematikvanskeligheder.Der foreligger 5 forskellige færdighedstest – tilpasset forskellige alderstrin:

  • Version A: Beregnet for 1. klasse
  • Version B: Beregnet for 2. og 3. klasse
  • Version C: Beregnet for  4. 5. og 6. klasse
  • Version D: Beregnet for 7. – 10. klasse (evt. elever på FVU-matematik)
  • Version E: Ungdomsuddannelser samt voksenundervisningTesten er i 2010 normeret på baggrund af resultater fra ca 3250 danske elever fra udvalgte kommuner.


Til grundversionen hører: Manual med normer og pædagogiske anbefalinger, 100 testark, klasselister, 2 rettenøgler.