Adler Udfoldning af Geometriske figurer


Formålet med materialet Udfoldning af geometriske Figurer er at gøre det lettere for dig som lærer at differentiere mellem de forskellige årsager til at elever oplever vanskeligheder med matematik.Testen er normeret på svenske skoleelever fra 4. skoleår til gymnasiet. Testen har som sit primære formål at identificere testpersonens visio-spatiale komponenter ved løsning af opgaver, der stiller krav til denne kognitive funktion Testen stiller endvidere krav til til logisk tænkning og visuel arbejdshukommelse.Testen kan anvendes som et led i en undersøgelse af matematiske færdigheder. I de tilfælde hvor en elev udviser markante vanskeligheder i denne test samtidigt med en lav score i Adler Færdighedstest i Matematik og et lavt resultat i Adler Evnen til Hurtigt at Afgøre Mængder anbefales det, at man foretager en nærmere analyse af de bagvedliggende årsager ved at benytte Adler Matematikscreening.