Kognitivt Centrum Danmark tilbyder kurser, foredrag og oplæg omkring matematikvanskeligheder og matematiklæring.


Da det er vigtigt, at kusets indhold svarer til den virkelighed og de udfordringer kursusdeltagerne møder i deres dagligdag, sker tilrettelæggelse af kursets indhold og form i tæt samarbejde med den institution eller den faggruppe, der har rekvireret kurset.


Afholdte kurser:


VUC&HF Nordjylland: FVU-matematik: Trinindplacering Hvordan og hvorfor?


Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening: "Hvorfor har vores elever så svært ved matematik"


VUC&HF, Hjørring: Dyskalkuli eller matematikvanskeligheder?


Læsevejlederforeningen: Træning af arbejdshukommelse.


NorsMa: Dyskalkuli – en nødvendig og mulig diagnose?


VUC Fyn: Matematikvanskeligheder: Test – testformer


Jobcenter Hjørring: Matematikvanskeligheder – Udfordringer og problemstillinger


SDU Odense, Mathematik mit Perspektive: Dyscalculia and math Difficulties: Mission Impossible?


Center for Undervisningsmidler i UC Lillebælt: Matematikvanskeligheder og dyskalkuli - test og tiltag.


Matematiklærernetværket, Nyborg Statsfængsel: Matematikvanskeligheder – årsager, konsekvenser og indsats


VUC&HF, Himmerland: Hvorfor er det så svært? Om matematik og matematikvanskeligheder


Nyborg Heldagsskole: Matematikvanskeligheder – årsager og indsats


Dansk skoleforening for Sydslesvig: Matematik i børnehøjde


3F afsluttende konference om LKV-projektet: Utilstrækkelige regne-/matematikfærdigheder – et overset indsatsområde


Fjerritslev Skole: Udredning og undervisning af elever, der er udfordrede i matematik


UCN, Hjørring: At teste – eller ikke at teste..


Svendborg Erhvervsskole: Matematikvanskeligheder og dyskalkuli: Fra test til tiltag.


Kalundbog Gymnasium og HF: Matematikvanskeligheder - En udfordring og opgave for alle


SOSU Skive - Viborg - Thisted: Elever i matematikvanskeligheder - hva´ gør vi?


Efteruddannelse og kompetenceudvikling


Region Nordjylland 2014 -2016: ”Projekt Unge med matematikvanskeligheder - Dyskalkuli”

VUC&HF, Nordjylland 2018 -2019: TSIM: tosprogede med i Matematik.

UVM, 2019: Revision af læreplan i FVU-matematik

2013 - 2014, VUC&HF Nordjylland: Kompetenceudviklingsforløb omkring indsats overfor kursister med matematikvanskeligheder

2015, VUC&HF, Nordjylland: Udvikling af undervisningstilbud til talblinde

2014, Århus universitet - dd: Kursusleder efteruddannelseskursus for matematikvejledere i gymnasieskolen