Undervisning - at være skrædder.


Vanskeligheder med at arbejde og tænke matematisk er en sammensat problemstilling. Det vil derfor være en forudsætning for et vellykket undervisningsforløb, at der er sket en grundig udredning og beskrivelse af vanskelighederne inden der igangsættes undervisning.


Olav Lunde magister i pædagogik har sammenlignet kvalificeret undervisning med skrædderens arbejde: Hvor skrædderen må tage mål af personen for at få tøjet til at passe perfekt; må underviseren i sit udgangspunkt for undervisningen tage hensyn til elevens forudsætninger.

 

Dette syn på undervisning er især vigtigt, når man møder personer med store vanskeligheder med at læse, skrive eller regne. Det eneste, man med sikkerhed ved om en elev med disse vanskeligheder er ofte, at han/hun ikke har lært det forventede.

 

I planlægningen af undervisningen er det derfor vigtigt, at nye undervisningssituationer ikke bliver bevidstløs gentagelse af det, der ikke fungerede før; men at undervisningens indhold dikteres af en undersøgelse af elevens færdigheder, forudsætninger og læringsstil.

 

Kendskab til disse forhold får man gennem kortlægning af vanskelighederne efterfulgt af en analyse, hvor man forsøger at beskrive og forstå vanskelighederne med henblik på at tilrettelægge et relevant undervisningsforløb.


Björn Adler har gennem sit arbejde med dyskalkuli peget på, at hjælpen til elever med vanskeligheder kan opdeles i 3 områder:

 

  • Mindske følgerne
  • Kompensere for vanskelighederne
  • Reducere vanskelighederne

 

Kognitivt Centrum Danmark tilbyder hjælp og inspiration til at igangsætte undervisning i form af

 

  • Individuel undervisning af personer med specifikke matematikvanskeligheder eller dyskalkuli.
  • Undervisning af elever og studerende, der efter SPS-ansøgning har fået tildelt studiestøttetimer til at kompensere for specifikke vanskeligheder i matematik. 
  • Salg af undervisningsmaterialet Kognitiv Træning i Matematik udviklet af Björn Adler.