Adler Matematikscreening


Undersøgelse af evnen til at arbejde matematiskScreeningen er opbygget som en checkliste med et begrænset antal opgaver som alle i en aldersgruppe forventes at kunne klare - i modsat fald er der tale om funktioner, der bør undersøges yderligere. Screeningen indeholder bl.a. undersøgelse af,  • Forståelse af cifferstrukturer, talforståelse og talbegrebet
  • Skema for tal/talrækken
  • Evne til simple og komplekse regneoperationer
  • Forståelse af aritmetiske tegn
  • Spatial evne
  • Visio-spatial hukommelse
  • Perception
  • PlanlægningsevneResultaterne fra screeningen opstilles i en oversigt over de forskellige kognitive funktioner, som er indeholdt i screeningen.En screening tager ca. 30 min at gennemføre, og kan anvendes af lærere, logopæder og psykologer.Screeningen findes i tre versioner, og består af:

Matematikscreening F6 beregnet for aldersgruppen op til 6 år

Matematikscreening I beregnet for aldersgruppen 7-9 år.

Matematikscreening II beregnet for aldersgruppen11-15 år.

Matematikscreening III beregnet for aldersgruppen fra 16 år og voksne. 

Supplement til Matematikscreening

 

I tilknytning til Matematikscreening I, II og III er der udarbejdet supplementsdele. Disse tænkes anvendt, hvis man finder spørgsmålstegn indenfor enkelte områder under den grundlæggende screening. De enkelte supplementdele skal altid gennemføres i sin fulde udstrækning