Adler Kognitiv Træning i MatematikMappen Kognitiv Træning i Matematik er en idébog med opgaveeksempler og øvelser, der kan arbejdes med efter eleven har gennemgået Matematikscreening.

 

Den videre træning og planlægning af øvelser fra arbejdsmappen bør derfor bygge på en vurdering af resultaterne fra Matematikscreening.Øvelserne, der ikke er aldersrelaterede, kan anvendes fra 7-års alderen til voksenalderen.Mappen indeholder øvelser fra nedenstående 10 delområder, der hver indeholder emner – kognitive processer – der har betydning for arbejdet med matematik.  • Tal og Cifre   
  • Talbegrebet 
  • Antalsopfattelse
  • Skema for tal   
  • Arbejdshukommelse og Opmærksomhed
  • Perception
  • Spatial tænkning
  • Planlægningsevne   
  • Tidsopfattelse 
  • Logik & ProblemløsningHvert delområde indeholder opgaver af forskellig sværhedsgrad, og indeholder både færdige opgaver og opgaver, hvor eleven selv skal konstruere opgaven. Materialet er tænkt som et idéoplæg, hvorfra man – gerne i samarbejde med eleven - kan konstruere egne opgaver.